Qagitauyamit piyauni

Hamani naniniaqtat imirlukmun-tugangayut piqaqnit qagitauyanit piyakhat:
 

Videos

Ilihimayukhauyugut piksasuuliuqhimayuq PSA *
Imiqatigiyaangat kaffinuanik ilannagit alianaqtugaluaq. Ihuitumik aiturnahuaqtailugit taima imirpalaaqtailutin Kilabuktun uvani piksasuugutmi. Pingahuinarnik imirnik imirlutin ubluangani atauhirmi angutauguvit, malrungniklu ublumi atauhirmi arnauguvit.

* PSA Inungnut Tuhaqtidjutigiyauyuq