28 Itjiqurvia 2019

Titirauyat tapkunanga 12 ilihaqtut tahamanga Kivalliqmiunit takukhautitauyut talvani 2019 Quayimagiaqaqtugut/Ujjiqsuqta tatqiqhiut.

Puqtunilgit 6 tikitlugu 8 inulgammiit tahamani nunaliit avikhimaniani piqatauyut talvani tatqiqhiut akinahuarutaunia titirauyaqninut tapkuat atuqpiaqni atuttiaqni imirluk. Tamna akiyuq hanuyagaq tiguyauyuq tapkunanga Kivalliqmin Ilauyut tapkunani Maligaliuqtit Nunavutmi piplugit qanurtut nakuutigini tapkuat titirauyat uqaqnit tamna tuhaqhit nakuuyumik imirluk atuqnia tapkuatlu pinguqtauni titirauyattiaqnilu.

Tamna akinahuarut ikayuqtai pipkaqni inulrammiit ahiilu ihumagini nakuuyumik imirluk atuqni ilagiplugu tamna Quayimagiaqaqtugut/Ujjiqsuqta pinahuaqtitnia.

Tamna aittut nakuuniqpamun titirauyaq talvungauyuq Preston M, taphuma titirauyaqta qanganiittuq taphuma tatqiqhiut talvanilu ilangani tatqiqhiutip. Pitaqhunilu taphuminga $250 aittut niuvrutikhaq. Titirauyat tahapkunanga ahii 11 akiyut titirauyaqtit takukhautitai tapkuat ahii tatqiqhiutit tapkuatlu ilihaqtut atuni pitaqtut taphuminga $100 aittut niuvrutikhaq. Tamaita piqatauyut ilihaqviit aliaginiaqtat akiqangittuq ublurumitarut.

Quanaqut tahapkuat 12 titirauyaqtit:

 • Preston M. (puqtunilgit siksit, Qamanittuaq; tamnauyuqlu akiyuq nakuuniqpamik titirautaq)
 • Sally A. (puqtunilgit siksit, Qamanittuaq)
 • Kyra M. (puqtunilgit siksit, Qamanittuaq)
 • Heidi D. (puqtunilgit saivat, Qamanittuaq)
 • Bertha G. (puqtunilgit tallimat, Igluligaqyuk)
 • Emily I. (puqtunilgit siksit, Igluligaqyuk)
 • Angelina N. (puqtunilgit siksit, Salliq)
 • Nolan N. (puqtunilgit siksit, Salliq)
 • Genovive K. (puqtunilgit siksit, Naujaat)
 • Mike N. (puqtunilgit saivat, Naujaat)
 • Corrine O. (puqtunilgit ait, Tikiraqyuaq)
 • Valerie O. (puqtunilgit ait, Tikiraqyuaq)

Tamna titiragaulaq titiqat tatqikhiumik piyaulaq hamani.

Takunahuaqlugit unniqtuttiaqni humi akinahuarutivalligakhat qaiyuni tatqiqhiutini!