Imingitpat kiklikhanguraangat

Tamna Mikkarmik-Qayangnautiuq Imiraangat Maliktakhaq tuniyuq qanuqtut piyakhaq IMIQNAITTUMIK ikikliyuumiutigiami aaniaqtailininga inungnullu aaniqtailigiami.

Taimaa IMINGITKUMI qayangnaitqiyauyuq:

Akhaluutiturumi, sikiituurumi, qayauyarumi, haantamikluuniit.

Aturumi hanalrutinik atuqtakhamiknikluuniit.

Hingaiyaqhimakpat, hingaiyarumagumiluuniit maamaktinnahualirumiluuniit. Imiq maamakmi aungani qayangnaqtut biibimut unalu qanuraaluktut imingitkumi qayangnaittuq hingaiyaruvit.

Havautiturumi aangayaarnaqtunikluuniit avuhimangittuq imiqmut. Imiq havautinut havaktailidjutigiyaa hakugiktiqpiarutigiyaaluuniit, taimaa nakuungitumik pipkaidjutiniaqtuq.

Ulapqitilluni hulilukaariamiluuniit angunahuaqtutut, iqalukhiurumi aulllaarumiluuniit.

Munariyakhaq aaniqtailigiami aadlanut inuknut.
Inuugiami uuminnga Ihumamitigut aaniarutauyut ihumaalutigiyauyut. Naunaittuq inuit ihumamitigut aaniaqaqtut imiraangamik akhuraaluk qayangnarniaqtuq inminiirutigiluni.

Inuugiami timimitigut ayurhautilgit ingattaqtitpagaa imiraangat, uumallukluni, aukmut tigliqtaqtitpialiqlugu, hepatitis-qaliqluni aadlanikluuniit tinguminut aaniarutiqaliqluni.

Inuuyuq imiqmik taimaarumahuiqtuq imiinaliqluniluuniit.
Piliuqluni akhuurutauyunik ihumaliurutinik.